Elias-kirjailijat kirjailijat
Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin
KOTISEUTUKIRJAILIJATIETOKANTA
Suurenna / Pienennä kirjasinkokoaPienennä kirjasinkokoaSuurenna kirjasinkokoa
 Etusivu  |  Hakuohje  |  Palaute  | Rekisteriselosteet  
Etsi kirjailija
 
 
 
Voit valita useamman vaihtoehdon valikosta pitämällä CTRL-näppäimen alhaalla.
 
 

TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE


Lisätty pvm : 10.9.2007

Tietojärjestelmän nimi
Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin
kotiseutukirjailijatietokanta

Tietojärjestelmän vastuutaho
Lukki-kirjastojen johtoryhmä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja henkilö
Vihdin kunnankirjaston pääkirjasto
Janika Puolitaival

Vastuuyksikön tai henkilön sähköpostiosoite
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi

Vastuuyksikön tai henkilön www-osoite
http://www.vihti.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja tietosisältö
Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin
kotiseutukirjailijatietokanta. Tietokannan tarkoituksena on em. kuntien paikalliskirjailijoiden esitteleminen yleisölle.

Tietolähteet
Kerätty aineisto

Tiedot ovat vuosilta / alkaen vuodesta
Kirjailijakohtaiset tiedot vaihtelevat kirjailijan elinajan mukaisesti.

Tietojen päivitystiheys
Tarvittaessa

Tietojen julkisuus / salassapito
Tiedot ovat : julkisia

Julkiset tiedot
Kirjailijan etunimi (etunimet) ja sukunimi. Nimenmuutokset. Salanimet, nimimerkit.
Syntymäaika, syntymäpaikka
Kunta
Tietoa kirjailijan tuotannosta
Taustatietoja kirjailijasta

Tietojärjestelmän julkinen osoite
http://www.eliaskirjailijat.fi/

Onko järjestelmä henkilörekisteri?
On

Tietojärjestelmän tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen
Rekisterin tietoja ei arkistoida. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä hänen niin pyytäessään.

 

HENKILÖREKISTERISELOSTE


Lisätty pvm : 10.9.2007

Rekisterin nimi
Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin kotiseutukirjailijatietokanta

Rekisterinpitäjä
Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin kunnankirjastot

Osoite : Vihdin kunnankirjasto
Postinumero : Pisteenkaari 9
Postitoimipaikka : 03100 Nummela

Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)
Vihdin kunnankirjasto
Janika Puolitaival
09 4258 3181
janika.puolitaival@vihti.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Lukki-kirjastojen kotiseutukirjallisuustietokanta esittelee yleisölle Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin paikalliskirjailijoita.

Rekisterin tietosisältö
Kirjailijan etunimi (etunimet) ja sukunimi.
Nimenmuutokset.
Salanimet, nimimerkit.
Syntymäaika, syntymäpaikka
Kunta
Tietoa kirjailijan tuotannosta
Taustatietoja kirjailijasta

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Kirjailijoiden antamat tiedot. Kirjalliset lähteet kuten hakuteokset ja kirjailijoiden teokset. Tiedotusvälineet ja internet.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Ei ole. Kaikki tiedot ovat näkyvillä internetin kautta.

Rekisterin käyttö ja suojaaminen
Rekisterin tietoja voi selata osoitteen www.eliaskirjailijat.fi sivujen kautta
Tietojen syöttäjille on oma suojattu käyttöliittymä. Tietoja rekisteriin syöttävät:
Vihdin kunnankirjasto: Janika Puolitaival ja Liisa Palomäki-Nieminen.
Lisäksi tietoja voivat syöttää myös muiden Lukki-kirjastojen nimeämät kirjastojen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin
Ei yhdistetä muihin. Kirjailijan tiedoista linkitetään WebOrigo tietokantaan ja muihin internetin kirjailijatietokantoihin.

Rekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Rekisterin tietoja ei arkistoida. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä hänen niin pyytäessään.

Rekisteröidyn informointi ja kielto-oikeus
Kirjailijan tiedot voidaan poistaa hänen niin pyytäessään.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Kaikki tiedot ovat näkyvillä internetin kautta.

Tiedon korjaaminen sivuilla olevan palautelomakkeen avulla tai ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterin pitäjään. Jos rekisterin ylläpitäjä ei hyväksy korjausesitystä, rekisteröity saa kirjallisen todistuksen kieltäytymisestä.