Väinö Hirsjärvi

Lohja


Kirjallinen tuotanto

Kiinnostus kotiseutututkimukseen ja kotiseututyöhön syntyi isän vaikutuksesta ja syveni opiskeluaikana Satakuntalaisessa osakunnassa. Lohjalla asuessaan Hirsjärvi toimi Lohjan kotiseutututkimuksen ystävissä aktiivisesti vuodesta 1922 asti ja puheenjohtajana hän toimi yhdistyksessä 1939-1966.

Lohjaa käsittelevät teokset:

 • Kuolleisuus Lohjalla vuosina 1901-1925
  Lohja,1935
 • Lohjan Virkkalan seudun väestön alkuperä
  Lohja, 1937
 • Lohjan yhteiskoulu vv. 1914-1939
  Lohja, 1939
 • Lohjan selluloosatehdas 1906-1936
  Lohja, 1940
 • Lohjan raittiusseuran 60-vuotistaipaleelta vuosina 1884-1944
  Lohja, 1944
 • Lohjan kauppalan matkailuopas
  Lohja, 1948
 • Lohjan historia Osa 2 Lohjan väestöhistoriallinen kehitys 1809-1925
  Lohja, 1950
 • Lohjan säästöpankki vv. 1870-1950
  Lohja, 1952
 • Piispa Terseus tarkastaa Lohjan Pedagogion
  Lohja 1959
 • Ihmislapsia vanhan Anttilan saatossa
  Lohja, 1956
 • Muistelmia 1920-luvun Lohjankylästä
  Lohja, 1960
 • Lohjan liikemiesyhdistyksen nelikymmenvuotistaipaleelta
  Lohja, 1960
 • Muistelmia 1920-luvun Lohjankylästä
  Lohja, 1960
 • Evankelisluterilaisen nuorisoliiton Lohjan osasto vv. 1912-1961
  Lohja, 1962
 • Lohjan raittiusseura vv. 1884-1964
  Lohja, 1964
 • Kotiseudun vuosikirja 1
  Lohja, 1964
 • Tilinpäätös
  Lohja, 1966

Muut teokset:

 • Palanen soittajan satua, teoksessa Sankaripoikia I, Vapaussodan kaatuneiden alaikäisten muistoksi
  toim. Elsa Hästesko (Heporauta), 1918
 • Viimeisen päivän aattoilta, teoksessa Sankaripoikia II, Vapaussodan kaatuneiden alaikäisten muistoksi, toim. Elsa Hästesko 1918
 • Seitsemänkymmentä vuotta Lohjalaisen kotiseutuharrastuksen merkeissä, artikkeli teoksessa Kotiseudun vuosikirja 1, 1965.